photo_2016-07-27_10-49-25photo_2016-07-27_10-49-44photo_2016-07-27_10-49-50photo_2016-07-27_10-50-06photo_2016-07-27_10-50-12

بتن ریزی پدستال A5 - 1نصب ورقه های پلیکربنات محوطه مهمانسرافونداسیون ساختمان حراستخاکریزی پرس فیرانبتن ریزی پدستال A5 - 5بتن ریزی پدستال A5 - 3بتن ریزی پدستال سوله پروفیلنصب تیر فلزی آب چکتن سقف ادارینصب بولت پدستال -A5-1قالب بندی دیوار حائلخاک برداری سوله پروفیلخاک برداری سوله پروفیل 2پلاستر دیوار ساختمان اداریپدستال سوله پروفیل -A6پدستال پی سوله پروفیل A6پی سوله A1نصب ورق پلی کربنات فنس مهمانسرانصب بولت پدستال خط A6نصب بولت پدستال A6- 1نصب بولت پدستال خط A6 - Copyحفاری پرس رویال 1IMG_8611IMG_9717IMG_9715IMG_9714IMG_9709IMG_8613IMG_8612IMG_9894IMG_9891IMG_9889IMG_9887IMG_9886IMG_9883IMG_9881IMG_9880IMG_9877IMG_9875IMG_9874IMG_9874(1)IMG_9873IMG_9872IMG_9867IMG_9866IMG_9860IMG_9859IMG_9848IMG_9844IMG_9840IMG_9833IMG_9829IMG_9816IMG_9815IMG_9815(1)IMG_9812IMG_9810سکو مهمانسرانمونه برداری آزمایشگاه بتن پی سوله A3نصب سوله شماره یکنصب سوله شماره یک 2نصب سوله شماره یک 1قالببندی پرس باینورقالب بندی پی سوله پروفیل -پرس پورتبتن ریزی پی سوله A3 -2سکو مهمانسرا -1ساخت سقف انبارتسطیح خاک ریزی مهمانسراپی سوله A2بتن ریزی پی سوله پروفیل A3- 2بتن ریزی پی سوله A3 -3ساخت سکو مهمانسرانصب سوله شماره یکنصب سوله شماره یک 5نصب سوله شماره یک 4نصب سوله شماره یک 3نصب سوله شماره یک 2نصب سوله شماره یک 1نصب قطعات فلزی سوله شماره یک 5پی سوله پروفیل A5پی سوله پروفیل A5 -6پی سوله پروفیل A5- 1پلاستر انبار 2نصب قطعات فلزی سوله شماره یکنصب قطعات فلزی سوله شماره یک 14محموله بار سوله شماره یکنصب قطعات فلزی سوله شماره یک 1نصب قطعات فلزی سوله شماره یکنصب قطعات فلزی سوله شماره یک 14نصب قطعات فلزی سوله شماره یک 5نصب قطعات فلزی سوله شماره یک 4نصب قطعات فلزی سوله شماره یک 3نصب قطعات فلزی سوله شماره یک 2نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 6 نصب قطعات فلزی سوله شماره یک نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 62 نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 46 نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 40 نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 8پرس فیرانبتن ریزی پی سوله جنب پرس باینوربتن ریزی پی سوله جنب پرس باینور 1بتن ریزی پی سولخ پروفیل A5بتن ریزی پی سولخ پروفیل - 2 A5بتن ریزی A5بازدید جناب آقای مدیرعامل محترمپلاسترکاری انبار- 1نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 4نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 3نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 2نصب قطعات فلزی سوله شماره یک - 1محوطه سازی اتاق برقمحوطه سازی اتاق برق 5محوطه سازی اتاق برق 1محوطه اتاق برق 2ساخت سکو مهمانسراساخت انباررگلاژ پی سوله A3تن ریزی پی سولخ پروفیل A5 - 1پلاسترکاری انباربتن ریزی دیوار حائل - 4محوطه اتاق برقکنده کاری بولت سوله شماره یکرگلاژ پی دیوار حائلخاک ریزیپداستال A6 - 1بتن ریزی دیوار حائل - 6بتن پرکننده پرس باینورحفاری پی دیوار حائل زون - 3تخلیه قطعات سوله شماره یکتخلیه قطعات سوله شماره یک - 1بتن ریزی مگر پی سوله A4-1حفاری محوطه سازی اتاق بچینگنصب تیر آهن پشت دیوار بچینگنصب پداستال پی سوله A5قالب بندی دیوار حائلساخت انبارساخت انبار 1زون صنعتیپداستال سوله پروفیل A5قالب بندی دیوار حائلقالب بندی دیوار حائل 2ساخت انبارخم کاری میلگردجفاری پی سوله A4A4 حفاری سوله -ساخت انبار 2رگلاژو آرماتوربندی ی سوله پروفیل A3 - 1حفاری پی سوله A4- 1انبار جنب مهمانسرا - 1آزمایشگاه بتن و خاکآرماتوربندی فونداسیون پرس فیران - 1 ‍‍‍‍ارماتوربندی دیوار حائلرگلاژ پی دیوار حائلخاکریزی کانال آبراهخاکریزی کانال آبراه 2خاکریزی کانال آبراه 1بچینگ شماره دو- 1انتقال دپو شن بچینگ شماره دوتسطیح خاکریزی جاده درون سایتنصب سیلو شماره دو بچینگ 1خاکریزی کانال آبراهخاکریزی کانال آبراه 3خاکریزی کانال آبراه 1جوشکاری پایه های سیلو شماره یکتخلیه سیمان در سیلو شماره دونصب بولت پی سوله شماره یکنصب بولت پی سوله شماره یک - 1شروع آرماتوربندی پی سوله A1خمکاری میلگرد سوله پروفیل سازیخمکاری میلگردIMG_8413لوله گذاری کانال و بتن ریزی 1لوله گذاری کانال و بتن ریزی 1 20کابل گذاری برق کانکسفنس محوطه مهمانسراآرماتوربندی پی سوله پروفیل A5آرماتوربندی پی سوله پروفیل A5- 1آرماتوربندی فونداسیون دیوار حائلنصب لوله فنس کشی محوطه مهمانسرا 1خاک ریزی جاده درون سایتحفاری پی سوله پروفیل A4حفاری پی سوله پروفیل 1- A4بتن ریزی درب ورودی سایت 1بتن ریزی پداستال پرس پورت 4بتن ریزی پی سوله بال جنوبی 2نمونه برداری آزمایشگاه بتن ریزی دیوار حائل زونبتن ریزی دیوار حائل زون 4بتن ریزی دیوار حائل زون 1بتن ریزی پی سوله بال جنوبی 5-2بتن ریزی پی سوله پروفیل A6لوله های نصب شده محوطه مهمانسرا جهت فنس کشیقالب بندی دیوار حائلبتن ریزی مگر پی سوله بال شمالیانتقال لوله های بتنی به محل کانال آبراهانتقال کانکسهاانتقال کانکس نگهبانی 1آبپاشی بتن پداستال سیلونصب دیوار بتنی بچینگحفاری پی سوله شماره یک بال جنوبی 08حفاری پی سوله شماره یک بال جنوبی 05بتن ریزی بال شمالی سوله 7بتن ریزی بال شمالی سوله 2آرماتوربندی فونداسیون دیوار حائل زون 04پد استال فونداسیون سیلو بچینگنصب قالب بندی پداستال سیلو بچینگ 1نصب دیوار بتنی مصالح بچینگساخت سکو کانتینر انبارساخت سکو کانتینر انبار 1حفر چاه جذبی کانکس مهمانسراحفاری پی سوله پروفیل A4بازدید جناب مدیر عامل محترم 031بازدید جناب مدیر عامل محترم 054بازدید جناب مدیر عامل محترم 3بازدید جناب مدیر عامل محترم 2قالب بندی فونداسیون پی بال شمالی سوله 2نصب سقف اتاق مخزن آب اداری مهمانسرانصب سقف اتاق مخزن آب اداری مهمانسرا 1نصب دیوار سایت بال شرقی 1قالب بندی فونداسیون پی بال شمالی سوله 3سایه بان پرس پونسنمونه گیری ازمایشگاه بتن ریزی پی سولهنصب صفحات فلزی پی سوله بال شرقینصب تیرهای فلزی دیوار بچینگنصب تیرهای فلزی دیوار بچینگ 2نصب تیرهای فلزی دیوار بچینگ 1قالب بندی فونداسیون سیلو بچینگبتن ریزی مگر پی سوله پروفیل 1 3ساخت سقف اتاق مخزن آبساخت سقف اتاق مخزن آب 1رگلاژ پی سوله پروفیل(1)حفاری پی سوله پروفیلبازدید جناب آقای آرمان 1بتن ریزی دیوار حائلبازدید جناب آقای آرمان 3بازدید جناب آقای آرمان 2حفاری چاه جذبی کانکس مهمانسرابتن ریزی پی سوله بال شرقی 1نصب قطعات فلزی سولهساخت سایه بان پرس پونسحفاری چاه جذبی کانکس مهمانسراپی حفاری شده سوله شماره 2بتن ریزی پی سوله بال شرقیآرماتوربندی پی سوله بال شمالینصب قطعات سولهنصب پرس پونسنصب پرس پونس 4داربست سایه بان پرس 2(1)داربست سایه بان پرس 1حفاری پی سوله شماره دو 3حفاری پی سوله شماره دو 1پلاستر اتاق مخزن آبانتقال شن بچینگآرماتوربندی-دیوار-حائلبتن-ریزی-پی-دیوارهای-بچینگ-شماره-دوبازدید-جناب-آقای-مهندی-آسترکیآرماتوربندی-فونداسیون-سیلوبچینگ-2-بتنریزی-مگر-پرس-فیران-1قرارگیری-پرس-پونس-مجاور-محل-نصبقالب-بندی-پی-سوله-بال-شرقی-11خاک-ریزی-جاده--درون-سایتخاکریزی-اطراف-پرس-پونستسطیح-جاده-درون-سایت-11پرس-پونسآرماتور-بندی-دیوارحائل-زون-1مخزن-آب-بچینگحفاری-پرس-فیران-2بتن-ریزی-پیرامون-فونداسیون-پرس-پونس11آرماتور-بندی-فونداسیون-سیلوهتی-بچینگ-55آرماتوربندی-فونداسیون-سیلو-بچینگ-شماره-152آرماتور-بندی-دیوارحائل-زون-1163بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابکبازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک-1بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابکاتمام-بلوک-کاری-محل-مخزن-آب-بچینگIMG_بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک444بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابکبازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک2بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک1111بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک445بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک-88بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک-78بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک--12بازدید-جناب-آقای-مهندس-اتابک10پرس-پونسمحل-نصب-مخزن-آب-بچینگقالب-بندی-پداستال-پرس-پورت-1قالب-بندی-پداستال-پرس-پورتجوشکاری-صفحات-فلزی-فونداسیون-پی-سولهبتن-ریزی-پدااستال-پرس3خاک-برداری-زونبتن-ریزی-پد-استال-پر-س-پونس-9بتن-ریزی-پد-استال-پرس-پونس-8IMG_6611IMG_6644IMG_6643IMG_6640IMG_6613IMG_6611IMG_6644IMG_6643IMG_6640IMG_6613اتمام نصب روشویی و شیر آلات سرویس ا داریحفاری دیوار حائل زون 2حفاری چاه جذبی کانکس جنب مهمانسراجوشکاری پایه نگهدارنده بچینگ شماره 2بچینگ شماره 2بازکردن قالب و شروع قالب بندی پی سولهhvshgd-(1)IMG_6524IMG_6516IMG_6503IMG_6499hvshgd-(3)IMG_6272---CopyIMG_6284---CopyIMG_6281---CopyIMG_6278---CopyIMG_6361IMG_6348IMG_6334IMG_6229IMG_6259IMG_6255IMG_6248IMG_6236IMG_6125IMG_6223IMG_6180IMG_6179IMG_6159IMG_6135IMG_6128IMG_6055IMG_6046IMG_6035IMG_6030IMG_6028IMG_6026IMG_6001IMG_5995IMG_5987IMG_5978IMG_5972IMG_5966IMG_5957IMG_5955IMG_5995IMG_5987IMG_5978IMG_5972IMG_5966IMG_5946IMG_5939IMG_5937IMG_5926IMG_5923IMG_5913IMG_5900IMG_5870IMG_5900IMG_5898IMG_5893IMG_5891IMG_5887IMG_5769IMG_5850IMG_5849IMG_5837IMG_5808IMG_5787IMG_5778IMG_5768IMG_5760IMG_5749IMG_5738IMG_5731IMG_5724IMG_5717IMG_5547IMG_5540IMG_5581IMG_5573IMG_5570IMG_5567IMG_5564IMG_5551IMG_5534IMG_5570IMG_5573IMG_5581IMG_5530IMG_5531IMG_4993IMG_5sdfsdf855IMG_5098IMG_5113IMG_5120IMG_5123IMG_5144IMG_4955IMG_4961IMG_4971IMG_4991IMG_4837IMG_4841IMG_4858IMG_4579IMG_4638IMG_4644IMG_4645IMG_4789IMG_4816IMG_4821IMG_4676IMG_4692IMG_4696IMG_4709IMG_4658IMG_4660IMG_4661IMG_4742IMG_4423IMG_4431IMG_4437IMG_5051IMG_5062IMG_5066-(1)IMG_5003IMG_5006IMG_5007IMG_5021faa5578ddf4b0b95d8665d19baner 4baner 3baner 2metafo-kalcobaner 5banern00019430-bkhabar01atabak-620x400دیدار حسینی با خانواده باقریخانواده باقریDSC_0165بنر افتتاحبنر با مردمIMG_1527IMG_1528IMG_33221IMG_1946IMG_2388 - Copyآقا محسنIMG_3302IMG_3319IMG_3304IMG_3309IMG_3396IMG_3394IMG_3391IMG_3390IMG_3655IMG_3424IMG_3415 (1)IMG_3407IMG_3660IMG_3407IMG_3694IMG_3690IMG_3688IMG_3675IMG_3674IMG_3667IMG_3667IMG_3662IMG_3721IMG_3714IMG_3711IMG_3708IMG_3704IMG_3703IMG_3696IMG_3816IMG_3758IMG_3757IMG_3757IMG_3755IMG_3748IMG_3742IMG_3741IMG_386211IMG_3850IMG_3843IMG_3835IMG_3818IMG_3881IMG_3876IMG_3874IMG_3873IMG_3869IMG_3864IMG_3863IMG_3925IMG_3901IMG_3894IMG_3890IMG_3887IMG_3883IMG_3968IMG_3964IMG_3956IMG_3938IMG_3935IMG_3931IMG_3930IMG_3993IMG_3985IMG_4034IMG_4025IMG_4023IMG_4020IMG_4016IMG_4004IMG_3996IMG_4078IMG_4063IMG_4060IMG_4055IMG_4045IMG_4039IMG_4048IMG_4188IMG_4186IMG_4181IMG_4082IMG_4079IMG_4267IMG_4265IMG_4264IMG_4257IMG_4204IMG_4193IMG_4294IMG_4290IMG_4286IMG_4285IMG_4281IMG_4279IMG_4370IMG_4368IMG_4362IMG_4322IMG_4309IMG_4307IMG_4297IMG_4398IMG_4396IMG_4375IMG_4879IMG_4876IMG_4998IMG_4975IMG_4966IMG_4954IMG_4937IMG_4901IMG_4876