به لطف خدا و همت مردم پروژه آلومینیوم پیشرفت خوبی داشته است. امید است مشکلات و کاستی ها هم هر چه زودتر رفع گردند. من از همه ی دست‌اندرکاران پروژه که در گرمای تابستانِ مسجد سلیمان و در این شرایط سخت کار را شبانه روزی دنبال می کنند تشکر می کنم.
هدف اصلی بنیاد مستضعفان از این پروژه ایجاد اشتغال است. امید است که تا پایان، کار را به همین سرعت پیش ببرید تا مردم مسجد سلیمان هر چه زودتر شاهد کار جوانان غیور خود در کارخانه باشند.

مهندس سید محمد اتابک

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع معدنی و فلزی کاوه پارس