مردمان قوم بختیاری همواره در مقابل زورگویی‌ها و دیکتاتوری‌ها ایستاده‌اند و از جان خود گذشته‌اند، تاریخ شاهدی بر این ماجراست و کار بزرگ آنها همواره در دل تاریخ می‌درخشد. حضور جوانان قوم بختیاری در جنگ تحمیلی بر همه آشکار است و سردار محسن رضایی به عنوان یکی از فرزندان این دیار به عنوان یکی از فرماندهان اصلی جنگ افتخار همه مردم ایران است. با وجود ظرفیت‌های بالای این منطقه دولت خدماتی نیز ارائه داده است، ما نیز تمام توان خود را به کار گرفته تا فضا به سمت بهتر شدن و مناسب‌تر شدن حرکت کند.
روند احداث کارخانه آلومینیوم سازی مسجدسلیمان بسیار مثبت بوده و ما از سرمایه گذاری در بخش خصوصی استقبال میکنیم و تلاش ما در جهت از بین بردن موانع موجود در سرمایه گذاری در بخش خصوصی است تا بدین ترتیب فضای کسب و کاردر استان بهبود یابد.
شاید صنایع کارخانه الومینیوم سازی مسجد سلیمان توجیه اقتصادی چندانی نداشته باشد اما ایجاد ۴۰ تا ۵۰ هزار شغل در صورت تکمیل صنایع زیر دستی کارخانه آلومنیوم سازی مسجد سلیمان می‌تواند تاثیر بسزایی در رفع معضل بیکاری شهرستان داشته باشد.

غلامرضا شریعتی
استاندار خوزستان